Skivett

OPP MED HEISEN.
Ta hengeren med høyre hånd,stavene i venstre.
Kjenn at du står godt på skiene,ikke for smalt mellom føttene.
Kjør i gang,stå, og bli dratt opp av hengeren.
Ikke forsøk å sett deg på hengeren,da går det "på ræva"!
Sikk-sakk kjøring og husking på tur opp er ikke tillatt.
Dette kan i verste fall medføre at wireen sporer av,og dette
kan medføre alvorlige personskader,og føre til lengre driftstopper
for heisen!!
Heispersonell kan inndra billetter for kortere eller lengre tid for
uakseptabel oppførsel i anlegget!!
Er du i tvil om du klarer å ta heisen opp,ta kontakt med heiskjørerne,
så skal vi prøve å hjelpe deg i gang!!(gjelder både store og små)
Når du kommer til topps,slipper du hengeren og går til venstre!
Ikke bli stående midt i sporet,da kan du i verste fall få hengeren fra
nestemann i hodet!!!(det er ikke godt!!)

NED LIA.

1. Husk at det alltid er den som kommer bakfra som har ansvaret
    for ikke å kjøre på folk foran seg i løypa!! 
 
2. Kjør ikke fortere enn ferdighetene tilsier.

3.  Stå ikke i ro på uoversiktlige plasser i bakkene,f.eks
     nedenfor bakketopper,hengkanter o.l. Faller du på en
     slik plass,kjør fortest mulig videre etter at du har kommet 
     på skiene igjen.

4.  Kjør aldri fort mot kamerater,for å ta en bråstopp,og 
     "skremme" ham/henne. Tenk om dette går galt,og du faller
     og sklir inn i kameraten med stålkantene først!!!

5.  Viss du kjører i skogen og skal kjøre inn i preparerte løyper,
     se deg godt for,før du kjører inn i løypa!!!

6.  Skal du kjøre i skogen,kjør alltid sammen med minst 
     1 kamerat. Ha alltid med mobil,slik at dere kan varlse 
    viss en ulykke skulle skje.

7. Kjør aldri inn i rasfarlige områder!!!


8. Kjør aldri ned områder der det ikke er tillatt og kjøre.
    F.eks. nedover heistraseen!!


9. Brems ned og kjør sakte ned mot der heisen starter.

10. Bruk sunn fornuft!!