Om heisenBørsetlia er en meget familievennlig bakke.
Bakken har lysanlegg ca. halve lengden av bakken,ca.  750 m.

Det er to hovednedfarter. Den "gamle" hovedløypa er den bredeste
og lengste med 2 forholdsvis bratte heng i nederste del,mens øvre
del er forholdsvis slak.

Den "nye" nedfarten går langs heistraseen,og er noe smalere enn
den andre løypa. Den er mere variert enn den andre,og det er
i denne løypetraseen lysanlegget befinner seg.
Begge løypene er barnevennlige,og det finnes ingen virkelig
bratte partier.
Mellom disse to løypene er det flere muligheter til å krysse mellom
dem.,og det går en egen liten løypetrase mellom dem.
På høyre side av den gamle hovedløypa går det en familieløype,
som er godt egnet for skiløpere som kommer ned igjen fra
fjellturer. Denne krysser den gamle hovedløypa like nedenfor
"Stormyra" og fortsetter på høyre side av nytraseen.

Heisen er en "Pomalift"(tallerkenheis). Den ble åpnet
vinteren 1969, og modernisert i 1986.
Turen opp tar ca. 6 min. Heisen er i topp stand,og har de
siste 2 årene hatt særdeles få driftsstopper.
Høydeforskjell start - avstigning er ca.330 m.
Lengde 1330 m.
Kapasitet ved maksimal utnyttelse, er 1000 personturer pr.time.
Flest antall turer kjørt på 1 dag er ca.3000 turer.