Leie heisen

Det er mulig å leie heisen utenom ordinære åpningstider.

Kontakt Henrik Børset på tlf. 46806776 vedrørende priser og regler vedrørende dette.
(ev.Rolf Hunnes tlf. 90892444)

Skoler,bedrifter,lag og foreninger kan leie heisen f.eks en hel dag utenom våre ordinære
åpningtider.

Vi stiller da med nødvendig personell for å drifte heisen.

Varmestua kan også leies ifb. med en slik dag.(kiosken vil ikke være åpen)